હું શોધું છું

હોમ  |

પરીચય
Rating :  Star Star Star Star Star   

આશરે પચાસ લાખથી વધુ વસ્તિ ધરાવતા અમદાવાદ શહેરના નાગરિકોની રક્ષા અને સુરક્ષાની જવાબદારી અમદાવાદ શહેર પોલીસ દળના શિરે છે. આ અમદાવાદ શહેર પોલીસ દળના વડા તરીકે પોલીસ કમિશનર ફરજ નિભાવે છે. વહીવટની દ્રષ્ટિએ અમદાવાદ શહેરને બે સેક્ટરમાં વહેંચી દેવામાં આવ્યું છેઃ સેક્ટર-૧ અને સેક્ટર-ર. સેક્ટર-૧ તેમ જ સેક્ટર-રના વડા તરીકે સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર/અધિક પોલીસ કમિશનર જવાબદારી સંભાળે છે.

અમદાવાદ શહેરના કુલ ૬ ઝોન પૈકી સેક્ટર-૧માં એકથી ત્રણ નંબરના ઝોનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જયારે સેક્ટર-રમાં ચાર થી છ નંબરના ઝોનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ઝોનના વડા તરીકેની કામગીરી નાયબ પોલીસ કમિશનર સંભાળે છે. પ્રત્યેક ઝોનને બબ્બે ડિવિઝનમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં કુલ ૧ર ડિવિઝન છે. ડિવિઝનના વડા તરીકે મદદનીશ પોલીસ કમિશનર હોય છે. એક ડિવિઝનમાં બે પોલીસ સ્ટેશનથી માંડી ચાર પોલીસ સ્ટેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ સ્ટેશનના વડા તરીકેની કામગીરી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સંભાળે છે. અમદાવાદ શહેરમાં ૩૮  પોલીસ સ્ટેશન છે.

પ્રત્યેક પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર થી છ પોલીસ ચોકી છે. જેના ઇન્ચાર્જ તરીકે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર હોય છે.

આ ઉપરાંત અમદાવાદ શહેર પોલીસ દળના માળખામાં ક્રાઇમ બાન્ચ, કંટ્રોલ, ટ્રાફિક પોલીસ, પોલીસ મુખ્ય મથક, વિશેષ શાખા અને ગુના અટકાયત શાખાનો સમાવેશ થાય છે.

ક્રાઇમ બાન્ચના વડા તરીકે સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર જવાબદારી સંભાળે છે. જયારે કંટ્રોલ ખાતે નાયબ પોલીસ કમિશનર ફરજ બજાવે છે. ટ્રાફિક પોલીસના વડા તરીકેની કામગીરી અધિક પોલીસ કમિશનર/નાયબ પોલીસ કમિશનરને સોંપવામાં આવી છે. પોલીસ મુખ્ય મથકના વડા તરીકે સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર/અધિક પોલીસ કમિશનર કામગીરી સંભાળે છે. વિશેષ શાખાની જવાબદારી સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર/અધિક પોલીસ કમિશનર સંભાળે છે. જયારે ગુના નિવારણ શાખાના વડા તરીકે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ફરજ બજાવે છે.

ક્રાઇમ બ્રાન્‍ચમાં મહિલા પોલીસ સ્ટેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
ક્યા કામ માટે કોને મળવું?
ટુરીઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 16-06-2016