હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી મેળવવાના અધિકાર
Rating :  Star Star Star Star Star   

માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેક્શન ૪(૧)(બી) હેઠળ
 
સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ
કામગીરીના માપદંડ
કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/ વિનિયમો/ સૂચનાઓ/ નિયમસંગ્રહ અને દફ્તરો
વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો
નીતિધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ
વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ
કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો
કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો
વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો
વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો
વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
માહિતી કક્ષની વિગતો
માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
પ્રકીર્ણ
રજીસ્ટ્રી શાખા

માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ – ૨૦૦૫ ના
પોલીસ કમિશનર, અમદાવાદ શહેરના વિભાગના અમલીકરણ અંગેની માર્ગદર્શિકા

RTI માહિતી પુસ્તીકા-૨૦૨૧

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
ક્યા કામ માટે કોને મળવું?
ટુરીઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 15-06-2021